PRIVATUMO POLITIKA

 

Šios privatumo politikos tikslas

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums lankantis svetainėse ir naudojantis programėlėmis (apps), kurios dalyvauja Adnet media tinkle, taip pat ir šiame tinklapyje, o taip pat jums naudojantis kitomis mūsų paslaugomis (pvz. užsisakant naujienlaiškius) ar pateikiant mums užklausas Jums rūpimais klausimais, o taip pat apibūdina Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises bei UAB „Adnet media“, kaip duomenų valdytojo, atitinkamas pareigas.

UAB „Adnet media“ juridinio asmens kodas: 302653711, buveinės adresas: Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika („Mes“, „Adnet media“ arba „Bendrovė“). Mūsų išsamius kontaktinius duomenis rasite šios privatumo politikos 12 skyriuje.

Jums lankantis svetainėse ir naudojantis programėlėmis (apps), kurios dalyvauja Adnet media tinkle, taip pat ir šiame tinklapyje, o taip pat jums naudojantis kitomis mūsų paslaugomis ar pateikiant mums užklausas Jums rūpimais klausimais, mes gauname ir tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tai reiškia, kad mes esame duomenų valdytojas ir privalome užtikrinti tinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei laikytis kitų reikalavimų, kylančių mums iš asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

Mums yra svarbus skaidrumas. Ši privatumo politika Jums paaiškins kokius asmens duomenis, kaip ir kodėl mes renkame ir tvarkome, kiek laiko juos saugome, o taip pat informuos apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo tvarką bei pateiks kitokią Jums aktualią bei svarbią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Mes į jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Visus Jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei Jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip Jūsų vardas, gimimo data, adresas ar elektroninio pašto adresas.

Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir su ja susipažinti išsamiai.

 1. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Jums lankantis mūsų partnerių interneto svetainėse, kuriose yra Adnet media slapukų.
  1. Tvarkomų duomenų tipai Jums lankantis mūsų partnerių interneto svetainėse, kuriose yra mums priklausančių slapukų, mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
   1. IP adresas, domenas, naudojamos internetinės naršyklės tipas ir kalba, tinklalapio URL adresas, lankomumo statistika (apsilankymo data ir laikas, puslapio atvertimo informacija, paspaudimo duomenys), interneto paslaugų teikėjas, platformos tipas, datos ir laiko žymos, geolokacija, transliuotų reklamų tipai, įrenginį, įskaitant įrenginio tipą, modelį, operacinę sistemą, operacinės sistemos versiją, prieigos tipą, ekrano rezoliuciją.
  2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs. Šie Jūsų asmens duomenys gaunami automatiškai Jums naršant tinklalapyje Jums davus sutikimą dėl naudojamų slapukų (cookies).
  3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome kokybiško transliavimo, tikslinės reklamos Jums rodymo, reklamos kampanijų ribojimų užtikrinimo, techninio palaikymo, įskaitant gedimų šalinimą, taip pat statistikos tikslais.
  4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas, gautas pirmą kartą apsilankius svetainėse, kuriose įdiegtas slapukas.
  5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas priklauso nuo konkretaus naudojamo slapuko (jo termino).Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma vienerius metus pasibaigus sutikimo galiojimo laikui (Jūsų duotas sutikimas galioja vienerius metus) ar Jums atšaukus duotą sutikimą.
   Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.
   Plačiau apie Adnet media slapukus prašome skaityti mūsų Slapukų privatumo politikoje: <aktyvi nuoroda>.
 2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Reklamos talpinimo / rodymo interneto svetainėse paslaugos.
  1. Tvarkomų duomenų tipai. Jums sudarant sutartis (reklamos sutartis dėl reklaminio ploto Jums priklausančiame tinklalapyje nuomos; bendradarbiavimo sutartis, kuria Jus leidžiate Jums priklausančiame tinklalapyje Adnet media naudotis reklaminiais plotais ir juos pardavinėti bei susijusių paslaugų; sutartis su reklamos užsakovais dėl reklamos paslaugų transliavimo) su Adnet media tvarkomi Jūsų, kaip sutarties kontrahento, asmens duomenys:
   1. vardas ir pavardė;
   2. gyvenamosios vietos adresas;
   3. telefono numeris;
   4. elektroninio pašto adresas;
   5. banko sąskaitos numeris.
  2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs.
  3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:
   1. sudarytų sutarčių tinkamo administravimo ir įgyvendinimo tikslais.
  4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant vykdyti su Jumis sudarytą atitinkamą sutartį.Pasibaigus su Jumis sudarytai sutarčiai, sutartis, kartu su jos tekste esančiais Jūsų asmens duomenimis, yra toliau saugoma tuo pagrindu, kad tvarkyti šiuos duomenis būtina, jog būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė – atitinkamų dokumentų saugojimo terminai yra nustatyti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100“ Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
  5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome su Jumis sudarytos sutarties galiojimo metu. Sutarčiai pasibaigus, sutartis (dokumentas, kuriame yra Jūsų asmens duomenų) yra saugoma 10 metų.Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.
 3. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Užklausos dėl teikiamų paslaugų (klientams) paslauga.
  1. Tvarkomų duomenų tipai. Jums mūsų tinklalapio skiltyje „Klientams“ užpildžius užklausos formą Adnet media tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
   1. Jūsų nurodytas vardas;
   2. Kontaktinis telefono numeris;
   3. elektroninio pašto adresas;
   4. užklausos turinys.
  2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs. Kai kuriais atvejais Jūsų asmens duomenys gaunami automatiškai Jums naršant tinklalapyje (IP adresas, naudojamos naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai ir kt.), bet ir šiais atvejais duomenys yra gaunami iš Jūsų – kuomet duodate sutikimą dėl naudojamų slapukų (cookies) – plačiau apie tai Slapukų privatumo politikoje.
  3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:
   bendradarbiavimo galimybių analizės tikslais, o taip pat siekiant su Jumis susisiekti bei atsakyti į Jūsų užklausos formoje pateiktus klausimus.
  4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Prieš pateikiant užklausą Jums yra privaloma susipažinti su šia Privatumo politika, todėl laisva valia bei savo aktyviais veiksmais (spaudžiant “Siųsti užklausą“) pateikdami mums užklausą Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų Adnet media atitinkamai tvarkomi.
  5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome tol, kol yra analizuojamos galimos bendradarbiavimo galimybės, ar atsakoma į Jūsų užduotus klausimus, tačiau ne ilgiau kaip 1 metus. nuo užklausos pateikimo.Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma 1 metus nuo paskutinio susirašinėjimo.
   Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.
 4. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Kreipimosi dėl bendradarbiavimo paslauga (tinklalapiams).
  1. Tvarkomų duomenų tipai. Jums mūsų tinklalapio skiltyje „Tinklalapiams“ užpildžius užklausos formą („Kreipkitės dėl bendradarbiavimo“) Adnet media tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
   1. Jūsų nurodytas vardas;
   2. Jūsų svetainės adresas;
   3. Kontaktinis telefono numeris;
   4. Elektroninio pašto adresas;
   5. Užklausos turinys.
  2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs. Kai kuriais atvejais Jūsų asmens duomenys gaunami automatiškai Jums naršant tinklalapyje (IP adresas, naudojamos naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai ir kt.), bet ir šiais atvejais duomenys yra gaunami iš Jūsų – kuomet duodate sutikimą dėl naudojamų slapukų (cookies) – plačiau apie tai Slapukų privatumo politikoje.
  3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:
   bendradarbiavimo galimybių analizės tikslais, o taip pat siekiant su Jumis susisiekti bei atsakyti į Jūsų užklausos formoje pateiktus klausimus.
  4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Prieš išsiunčiant užklausą Jums yra privaloma susipažinti su šia Privatumo politika, todėl laisva valia bei savo aktyviais veiksmais (spaudžiant “Siųsti užklausą“) pateikdami mums užklausą Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų Adnet media atitinkamai tvarkomi.
  5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome tol, kol yra analizuojamos galimos bendradarbiavimo galimybės, ar atsakoma į Jūsų užduotus klausimus, tačiau ne ilgiau kaip 1 metus nuo užklausos pateikimo.Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma 1 metus nuo paskutinio susirašinėjimo.
   Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.
 5. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Konkursai, žaidimai.
  1. Tvarkomų duomenų tipai. Jums dalyvaujant mūsų organizuojamuose konkursuose ar žaidimuose, mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:
   1. Jūsų nurodytas vardas ir pavardė;
   2. Kontaktinis telefono numeris;
   3. Elektroninio pašto adresas;
   4. Miestas;
   5. Prisijungimo techninė informacija – IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų tinklalapyje skaičius, peržiūrėti tinklalapio puslapiai, laikas praleistas tinklalapyje.
  2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs. Kai kuriais atvejais Jūsų asmens duomenys gaunami automatiškai Jums naršant tinklalapyje (IP adresas, naudojamos naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai ir kt.), bet ir šiais atvejais duomenys yra gaunami iš Jūsų – kuomet duodate sutikimą dėl naudojamų slapukų (cookies) – plačiau apie tai Slapukų privatumo politikoje.
  3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome konkurso/ žaidimo administravimo tikslais, įskaitant ir siekį susisiekti su konkurso laimėtoju dėl prizo.
  4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. . Prieš išsiunčiant konkurso/žaidimo registracijos formą Jums yra privaloma susipažinti su atitinkamo konkurso/žaidimo privatumo politika, todėl laisva valia bei savo aktyviais veiksmais pateikdami mums užpildytą registracijos formą Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų Adnet media atitinkamai tvarkomi.
  5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome konkurso/žaidimo metu ir vieną mėnesį po jo pabaigos (paskelbus konkurso/žaidimo nugalėtojus).Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma 1 metus po registracijos formos pateikimo.
   Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.
   Svarbu! Šiame Privatumo politikos skyriuje yra nurodyta bendro pobūdžio informacija apie vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jums dalyvaujant mūsų organizuojamuose konkursuose ar žaidimuose. Dėl konkretaus žaidimo ar konkurso metu vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo visa informacija yra pateikiama to žaidimo ar konkurso paskelbtoje privatumo politikoje.
 6. Saugumas.
  1. Adnet media neketina perduoti Jūsų asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų ar tarptautinei organizacijai. Tačiau tuo atveju, jeigu mūsų duomenų tvarkytojai Jūsų asmens duomenis tvarkytų už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pvz. aptarnaujančios įmonės serveriai būtų už EEE ribų), mes imsimės visų tinkamų ir adekvačių priemonių Jūsų duomenų saugumui užtikrinti, kaip tai yra reikalaujama pagal atitinkamus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
  2. Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo.
  3. Prieiga prie Jūsų neskelbtinų duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga vykdant savo darbo funkcijas. Tokius asmenis saisto taikomi duomenų apsaugos įstatymai.
  4. Teisės aktų nustatytais atvejais, esant Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimo atvejui, mes nedelsiant susisieksime su Jumis bei su priežiūros institucija ir suteiksime visą reikiamą informaciją, o taip pat visada imsimės visų atitinkamų priemonių siekiant išvengti neigiamų pasekmių Jums kilimo ar kuo labiau jas sumažinti.
 7. Atvejai, kuriais asmens duomenys teikiami tretiesiems asmenims.
  1. Tam tikri Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip IT ar debesijos paslaugas teikiančioms bendrovėms (pvz. nuomojantis serverius iš IT bendrovės, Jūsų asmens duomenys bus fiziškai talpinami (saugomi) pas minėtą IT bendrovę). Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų.
   Pagal su duomenų tvarkytojais sudaromas sutartis mūsų duomenų tvarkytojai yra įpareigojami užtikrinti, kad jų taikomos duomenų apsaugos priemonės (techninės bei organizacinės) būtų adekvačios atliekamoms tvarkymo operacijoms bei duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Nuolatos stebime atitiktį mūsų nurodymams, duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju. Jei turite klausimų dėl mūsų duomenų tvarkytojų, prašome susisiekti šiuo el. pašto adresu: [email protected]
  2. Jeigu mus įpareigos atitinkami teisės aktai arba bus būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kito fizinio asmens interesus, Jūsų asmens duomenis (pvz. Jūsų IP adresą) pateiksime teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorams, kriminalinės žvalgybos institucijoms, skubiosios pagalbos tarnyboms.
  3. Kiek tai bus reikalinga Adnet media teisėtam interesui užtikrinti, Jūsų asmens duomenis galime pateikti teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.
  4. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims – duomenų gavėjams, kuriems Jūsų asmens duomenys reikalingi jų tikslams pasiekti (pvz., konkurso prizą įsteigusi įmonė, kai jūsų dalyvaujate mūsų organizuojamame konkurse), tačiau tik esant Jūsų aiškiai išreikštam sutikimui bei prieš Jums duodant sutikimą informuojant jus apie konkretų duomenų gavėją.
  5. Kai tinklalapyje yra naudojami trečiųjų šalių slapukai, jų pagalba surinkta paprastai asmens neidentifikuojanti informacija yra pateikiama slapukų savininkams interesų profiliui formuoti ir pritaikytoms reklamoms kitose svetainėse parinkti, plačiau apie tai skaitykite Slapukų naudojimosi taisyklėse.
 8. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.
  1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis naudosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:
   1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų;
   2. Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
   3. Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais;
   4. Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami;
   5. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai);
   6. Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.
 9. Jūsų turimos teisės, susijusios su jūsų duomenimis.
  1. Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:
   1. Jūs turite teisę būti informuotas/informuota, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis bei, o jeigu tvarkome – ir susipažinti su tvarkomais duomenimis pareikalaujanti šių duomenų kopijos, o taip pat informacijos apie tai, kaip mes Jūsų duomenis naudojame, su kuo mes jais dalinamės ir kiek laiko juos saugome. Mes galime atsisakyti Jums pateikti informaciją ar paprašyti Jūsų padengti papildomų kopijų darymo išlaidas, kai dėl tos pačios informacijos kreipiatės pakartotinai;
   2. Jūs turite teisę reikalauti pataisyti, papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė į ištaisymą) – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
   3. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume turimą informaciją apie Jus, jei ji tvarkoma neteisėtai ar nesąžiningai, ar ji nebėra būtina tikslui, kuriam mes ją surinkome, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo remdamiesi mes privalome arba turime teisę tą informaciją išsaugoti.
   4. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume (sustabdytume) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, jeigu, pvz., Jūs pateikėte prašymą ištaisyti asmens duomenis (kol yra tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ar Jums pareiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);
   5. Jūs turite teisę iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė įgyvendinama tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba mūsų sutartimi su Jumis ir kai tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė gali būti įgyvendinama tik dėl tų asmens duomenų, kuriuos pateikėte mums Jūs pats;
   6. Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotus savo sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
   7. Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
  2. Visas šias aukščiau išvardintas savo teises Jūs galite įgyvendinti užpildydami šią mūsų užklausos formą: <aktyvi nuoroda>. Įsipareigojame gavę Jūsų užklausą, ją išnagrinėti ir priimti atitinkamą sprendimą bei Jums apie jį pranešti per 1 (vieną) mėnesį nuo užklausos gavimo dienos.
  3. Jums pateikus užklausą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimu, mums gali būti reikalinga nustatyti Jūsų asmens tapatybę dėl ko mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomų duomenų ar dokumentų. Visi šie papildomi duomenys bus naudojami išimtinai tik Jūsų tapatybės nustatymo tikslais ir tai padarius bus nedelsiant saugiai mūsų ištrinti.
  4. Mums rūpi Jūsų teisės ir dėsime visas pastangas, kad kuo geriau jas užtikrintume, tačiau norime įspėti, kad tam tikromis teisės aktų numatytomis aplinkybėmis jos gali būti ribojamos (kai reikia užtikrinti mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą, valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą).
 10. Privatumo politikos keitimas.
  Mes nuolat siekiame vystyti savo veiklą bei ją tobulinti, todėl, tikėtina, kartais koreguosime bei tobulinsime ir šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos atnaujinimą skelbsime šiame puslapyje, pakeitimai įsigalios nedelsiant. Jeigu Privatumo politikos pakeitimai turės didesnės reikšmės Jūsų teisėms ir laisvėms, mes stengsimės apie juos pranešime Jums asmeniškai.
 11. Dėl vaikų asmens duomenų.
  1. Mūsų tinklalapis, veikla bei mūsų teikiamos paslaugos ir kiti produktai nėra skirti vaikų auditorijai.
  2. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 16 metų, prašome nesinaudoti tinklalapiu bei mūsų paslaugomis, neteikti mums savo asmens duomenų.
  3. Jeigu Jūs esate jaunesnio nei 16 metų vaiko tėvas/ motina ar įstatyminis globėjas ir Jums žinoma, kad Jūsų vaikas bet kokiu būdu pateikė mums savo asmens duomenis be Jūsų rašytinio sutikimo, prašome su mumis susisiekti, kad mes galėtume ištrinti Jūsų vaiko asmens duomenis.
 12. Mūsų kontaktinė informacija.

UAB „Adnet media“
Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika
Telefono numeris: +370 682 67692;
El. paštas: [email protected];

Kontaktinis asmuo asmens duomenų apsaugos klausimais: Gediminas Blažys (tel. nr. +370 618 30773, el. paštas: [email protected]).